Chi nhánh: Tuyển Chuyên viên về Sở hữu trí tuệ – Bộ phận Nhãn hiệu hàng hóa Nước ngoài

CategoriesTuyển dụng
Thông tin công ty : Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu Công nghiệp INVESTIP hoạt động trong lĩnh vực Đại diện Sở hữu trí tuệ; Tư vấn đầu tư Kinh doanh cho các khách hàng trong nước và Quốc tế. Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí sau: […]

NHẬP KHẨU SONG SONG DƯỢC PHẨM Ở VIỆT NAM: TỪ GÓC ĐỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CategoriesBản tin chuyên ngành
  Thương mại song song có ảnh hưởng khác biệt tới từng nhóm chủ thể khác nhau: nó hạn chế quyền và lợi ích của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ song lại mang tới người tiêu dùng cơ hội tiếp cận sản phẩm với giá cả hợp lí. Thương mại song song […]

Hiệu quả của việc cung cấp thông tin tình trạng kỹ thuật trong quá trình thẩm định đơn sáng chế từ bên thứ ba

CategoriesBản tin chuyên ngành
Bằng sáng chế là độc quyền của chủ sở hữu được nhà nước cấp quyền để ngăn chặn việc người khác khai thác bằng sáng chế với mục đích thương mại trong thời hạn, đổi lại chủ sở hữu phải bộc lộ công khai sáng chế để công chúng có thể tiếp cận được với […]

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM

CategoriesBản tin chuyên ngành
—o0o— Theo quy định hiện hành, các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm (Điều 199 Luật Sở hữu trí tuệ): Biện pháp Dân sự; và Biện pháp Hành chính; hoặc Biện pháp Hình sự Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi ...

Hết quyền sở hữu trí tuệ và thương mại song song theo quy định tại các điều ước Quốc tế đa phương

CategoriesBản tin chuyên ngành
  Khái quát chung về hết quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thương mại song song (TMSS) theo các Điều ước quốc tế (ĐƯQT) đa phương: TMSS là hiện tượng sản phẩm được sản xuất một cách hợp pháp theo sự bảo hộ dành cho các đối tượng SHCN, quyền tác giả hay ...

Hết quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật Việt nam

CategoriesBản tin chuyên ngành
Khái quát chung về hết quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thương mại song song (TMSS) Hết quyền SHTT là trạng thái khi một sản phẩm mang đối tượng SHTT được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHTT hoặc với sự đồng ý của chủ thể này, thì chủ ...