li INVESTIP

Nhân sự

Nhãn hiệu và Xử lý Vi phạm

Nguyễn Anh Ngọc
Trưởng phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm
nguyenanhngoc@investip.vn
Thông tin chung: Ông Nguyễn Anh Ngọc là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội đồng thời là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và Sở hữu trí tuệ. Luật sư Nguyễn Anh Ngọc gia nhập INVESTIP năm 2000 và hiện là Trưởng phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty.
Đào tạo:
• Đại học Luật Hà Nội (Cử nhân luật)
• Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (Cử nhân ngoại ngữ - chuyên ngành tiếng Anh)
• Khóa đào tạo thực hành nghề luật - Học Viện Tư pháp
• Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Kinh nghiệm: Luật sư Nguyễn Anh Ngọc là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các vấn đề về đăng ký xác lập quyền, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ như Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền. Luật sư Nguyễn Anh Ngọc đồng thời cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn về Nhượng quyền thương mại.
Thành viên:
• Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)
• Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (HBA)
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
• Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á (APAA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
• Phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AMCHAM)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đoàn Thị Hải Ninh
Phó giám đốc chi nhánh INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh
doanthihaininh@investip.vn
Thông tin chung: Bà Đoàn Thị Hải Ninh là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Bà Ninh làm việc cho INVESTIP từ năm 1996 và là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007.
Đào tạo:
• Cử nhân Đại học quốc gia Hà Nội
• Cử nhân Chuyên ngành Ngoại thương, trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: Bà Đoàn Thị Hải Ninh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực: Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu. Ngoài kinh nghiệm tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký bảo hộ và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bà Ninh còn có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng các vấn đề về Sở hữu trí tuệ tại nước ngoài như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, các nước ASEAN, các nước Trung Đông và Châu Phi…
Thành viên:
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh (IPA)
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
• Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á (APAA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Bùi Thị Ngọc Hiền
Trưởng phòng Nhãn hiệu - Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh
buithingochien@investip.vn
Thông tin chung: Bà Bùi Thị Ngọc Hiền là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện nay, bà Hiền là Trưởng phòng Nhãn hiệu của Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đào tạo:
• Cử nhân Đại học Dược Hà Nội.
Kinh nghiệm: Bà Bùi Thị Ngọc Hiền là chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả. Với hơn 25 năm làm việc trong lĩnh vực này, bà Hiền đã tư vấn và thực hiện thành công việc đăng ký bảo hộ các quyền Sở hữu trí tuệ cho hàng nghìn khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài. Bà Hiền cũng có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong các công việc về khiếu nại, giải quyết tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Tăng Đức Khương
Trưởng bộ phận Xử lý vi phạm
tangduckhuong@investip.vn
Thông tin chung: Ông Tăng Đức Khương là Trưởng bộ phận Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với trên 15 năm kinh nghiệm. Ông Khương phụ trách các công việc tư vấn, đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lý xâm phạm quyền liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Đào tạo:
• Thạc sĩ Luật - Đại học Luật Hà Nội.
• Khóa đào tạo thực hành nghề luật - Học viện Tư pháp.
• Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm: Ông Tăng Đức Khương là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các vấn đề về đăng ký xác lập quyền, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Cao Hồng Giang
Chuyên viên Nhãn hiệu
caohonggiang@investip.vn
Thông tin chung: Bà Cao Hồng Giang là chuyên viên phòng Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn hiệu.
Đào tạo:
Tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ quốc tế tại Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Kinh nghiệm: Bà Cao Hồng Giang là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn chính của bà Giang là tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Hà
Chuyên viên Nhãn hiệu
phamthithuha@investip.vn
Thông tin chung: Bà Phạm Thị Thu Hà là chuyên viên Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP. Bà Hà có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.
Đào tạo:
• Tốt nghiệp Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
• Tốt nghiệp Khoa Kế toán - Học viện tài chính.
Kinh nghiệm: Bà Phạm Thị Thu Hà là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, chuyên môn chính của bà Hà là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Lê Thị Vân
Chuyên viên Nhãn hiệu
lethivan@investip.vn
Thông tin chung: Bà Lê Thị Vân là Luật sư, chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.
Đào tạo:
• Thạc sĩ Luật - Trường Đại học Luật Hà Nội
• Khóa đào tạo thực hành nghề luật - Học Viện Tư pháp
Kinh nghiệm: Luật sư Lê Thị Vân là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm xử lý các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Thành viên:
• Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (HBA)
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trịnh Dương Vân
Chuyên viên Nhãn hiệu
trinhduongvan@investip.vn
Thông tin chung: Bà Trịnh Dương Vân là chuyên viên Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Đào tạo:
• Cử nhân Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia;
• Cử nhân Đại học luật Hà Nội
Kinh nghiệm: Bà Trịnh Dương Vân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Nga
Chuyên viên Nhãn hiệu
nguyenthunga@investip.vn
Thông tin chung: Bà Nguyễn Thị Thu Nga là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu.
Đào tạo:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Kinh nghiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khiếu nại, phản đối.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trương Văn Toàn
Chuyên viên Nhãn hiệu
truongvantoan@investip.vn
Thông tin chung: Ông Trương Văn Toàn là chuyên viên Nhãn hiệu và Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Đào tạo:
• Thạc sĩ Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội.
• Khóa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp

Kinh nghiệm: Ông Trương Văn Toàn có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Phạm Mai Anh
Chuyên viên Nhãn hiệu
phammaianh@investip.vn
Thông tin chung: Bà Phạm Mai Anh là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 6 năm kinh nghiệm.
Đào tạo:
• Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Tiếng Anh Doanh nghiệp, Trường Đại học Thăng Long.
Kinh nghiệm: Bà Phạm Mai Anh có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Lê Thị Khuê
Chuyên viên Nhãn hiệu
lethikhue@investip.vn
Thông tin chung: Bà Lê Thị Khuê là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 6 năm kinh nghiệm.
Đào tạo:
• Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Thương Mại và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
• Khóa đào tạo về kiến thức Tổng quan về Sở hữu Trí tuệ của Cục Sở hữu Trí tuệ.
Kinh nghiệm: Bà Lê Thị Khuê có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Chuyên viên Nhãn hiệu
thuylinhnguyen@investip.vn
Thông tin chung: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh là chuyên viên Nhãn hiệu với hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhãn hiệu.
Đào tạo:
• Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm: Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Nguyễn Thị Thùy Linh là giáo viên tiếng Anh tại Đại học Thành Đô. Bà Linh gia nhập INVESTIP và trở thành thành viên của Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm từ năm 2012. Bà Linh có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn của bà Linh là tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Anh
Chuyên viên Nhãn hiệu
tranthingocanh@investip.vn
Thông tin chung: Bà Trần Thị Ngọc Anh là chuyên viên Nhãn hiệu thuộc Phòng Nhãn hiệu, Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Đào tạo:
• Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1999
Kinh nghiệm: Bà Trần Thị Ngọc Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn gồm: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Lê Thị Thi
Chuyên viên Nhãn hiệu
lethithi@investip.vn
Thông tin chung: Bà Lê Thị Thi là Luật sư với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Đào tạo:
• Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
• Tốt nghiệp Trường Đại Học ngoại ngữ Hà Nội
• Tốt nghiệp Khóa đào tạo luật sư của Học Viện Tư pháp
Kinh nghiệm: Luật sư Lê Thị Thi là chuyên gia trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Bà Thi có nhiều kinh nghiệm trong các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.
Thành viên:
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh (IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trần Thị Hường
Chuyên viên Nhãn hiệu
tranthihuong@investip.vn
Thông tin chung: Bà Trần Thị Hường là chuyên viên Nhãn hiệu làm việc tại Phòng Nhãn hiệu, Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đào tạo:
• Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ
• Đại học Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.
• Chứng chỉ về Sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Kinh Nghiệm: Bà Trần Thị Hường có hơn 4 năm kinh nghiệm làm các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt Nam.
Thành viên:
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh (IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Hải Long
Chuyên viên Xử lý vi phạm
nguyenhailong@investip.vn
Thông tin chung: Ông Nguyễn Hải Long là chuyên viên về Xử lý vi phạm làm việc tại Phòng Nhãn hiệu & Xử lý vi phạm của Công ty INVESTIP chuyên tiến hành các công việc về điều tra thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Hải Long có hơn 9 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thị trường, điều tra chuyên sâu và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Ông Long cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các Cơ quan thực thi tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Trà My
Chuyên viên nhãn hiệu
nguyentramy@investip.vn
Thông tin chung: Bà Nguyễn Trà My là chuyên viên Nhãn hiệu có hơn 4 năm kinh nghiệm.
Đào tạo:
• Đại học Luật Hà Nội – Chuyên ngành Luật kinh doanh Quốc tế
• Đại học Hà Nội – Chuyên ngành Tiếng Anh
• Khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ
• Khóa đào tạo Nghiệp vụ Luật sư, Học viện tư pháp
Kinh nghiệm: Bà Nguyễn Trà My có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, đảm nhiệm các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Sáng chế và Kiểu dáng Công nghiệp

Nguyễn Thanh Quang
Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng
nguyenthanhquang@investip.vn
Thông tin chung: Ông Nguyễn Thanh Quang là Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP tại Hà Nội, là người đại diện Sở hữu công nghiệp và luật sư. Ông Quang có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Lĩnh vực chuyên môn: Cơ khí, Luyện kim, Vật liệu, Luật.
Trình độ học vấn: Ông Nguyễn Thanh Quang tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1995, tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2003. Ông Quang cũng tốt nghiệp Trường Đại học Luật năm 2009. Ông Quang là Luật sư và Người đại diện Sở hữu công nghiệp.
Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Thanh Quang làm việc cho Daewoo-Hanel Company trong vòng 2 năm với vị trí Giám sát Dây chuyền công nghiệp. Từ năm 1997, ông làm việc tại Phòng sáng chế của Pham & Associates, phụ trách công việc theo đuổi đơn sáng chế, bao gồm viết bản mô tả sáng chế trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng và là Trưởng nhóm cơ khí trong 13 năm. Ông Quang làm việc với cương vị Trưởng phòng Sáng chế của Công ty Luật Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Assosiates) từ năm 2009 trước khi gia nhập INVESTIP với vị trí Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng. Lĩnh vực chuyên môn của ông là Kỹ thuật cơ khí, Vật liệu kỹ thuật, Dệt may, Dàn khoan dầu, Xây dựng, tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như quyền ưu tiên, từ chối/hủy bỏ, phản đối/khiếu nại, tra cứu sáng chế, thủ tục nộp đơn, thủ tục gia hạn và các vấn đề khác liên quan đến sáng chế.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
• Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
• Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc Trâm
Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
hathingoctram@investip.vn
Thông tin chung: Bà Hà Thị Ngọc Trâm là Người Đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Lĩnh vực chuyên môn: Dược phẩm
Trình độ học vấn: Bà Trâm tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm 1993, nhận bằng Thạc sĩ Dược năm 2001. Bà Trâm hiện là Luật sư Sáng chế và Nhãn hiệu.
Kinh nghiệm: Trong giai đoạn 1993-1999, bà Trâm làm việc cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (Pharbaco) ở vị trí Chuyên gia kiểm soát chất lượng. Trong giai đoạn 1999-2008, bà Trâm làm việc tại Phòng Sáng chế của VCCI-IP với vị trí Chuyên gia sáng chế. Từ năm 2008 đến nay, bà Trâm là Trưởng phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh (IPA)
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Đức Thắng
Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng
nguyenducthang@investip.vn
Thông tin chung: Ông Nguyễn Đức Thắng là Luật sư Sáng chế với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Lĩnh vực chuyên môn: Cơ khí, Vật liệu.
Trình độ học vấn: Ông Nguyễn Đức Thắng tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1969. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Chế tạo máy năm 1984. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ông Thắng là Luật sư và Đại diện Sở hữu công nghiệp.
Kinh nghiệm: Làm việc tại INVESTIP từ năm 1997, ông Thắng phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
• Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Đào Thu Trang
Chuyên viên Sáng chế
daothutrang@investip.vn
Thông tin chung: Bà Đào Thu Trang là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 8 năm kinh nghiệm trong việc soạn thảo bản mô tả và xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam.
Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học.
Trình độ học vấn: Bà Trang tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà Trang đã hoàn thành các khóa Trình độ học vấn chuyên môn sâu về sáng chế gồm: “Khóa Trình độ học vấn soạn thảo sáng chế” được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Singapore, “Khóa Trình độ học vấn soạn thảo sáng chế” được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hợp tác với Cục Sở hữu trí tuệ Nhật Bản, “Khóa học trực tuyến IP Expedite” của KIPO & KIPA.
Kinh nghiệm:
2006-2008: Bà Trang làm việc tại Công ty điện tử Meiko của Nhật Bản và Công ty thiết bị điện tử Panasonic Vietnam. Bà Trang đã được đào tạo và tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử. Sau đó, bà Trang làm việc cho Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Banca, chịu trách nhiệm xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến sáng chế. Từ năm 2010, bà Trang làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP Hà Nội với vị trí Chuyên viên sáng chế. Hiện tại, bà phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hội sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Lê
Chuyên viên Sáng chế
nguyenthanhle@investip.vn
Thông tin chung: Ông Nguyễn Thanh Lê là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin, Điện tử, Điều khiển.
Trình độ học vấn: Ông Nguyễn Thanh Lê tốt nghiệp Học viện Viễn thông Leningrad (Liên Xô cũ), Chuyên ngành Kỹ sư viễn thông năm 1992, ông nhận bằng Tiến sĩ của Trường Đại học Bưu chính Viễn thông Saint Petersburg (Liên bang Nga) năm 1999.
Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Thanh Lê làm việc tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) trong khoảng thời gian 7 năm với vị trí Quản lý Mạng sợi quang, quản lý Mạng chuyển mạch. Từ năm 2004, ông Lê làm việc cho INVESTIP với cương vị Chuyên viên sáng chế. Lĩnh vực chuyên môn của ông là Công nghệ thông tin, Mạng viễn thông, Cáp quang, tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như: Quyền ưu tiên, tra cứu sáng chế, thủ tục nộp đơn và dự toán chi phí nộp đơn và các vấn đề khác liên quan đến sáng chế.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
• Hội sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Đặng Thúy Mai
Chuyên viên Sáng chế
dangthuymai@investip.vn
Thông tin chung: Bà Đặng Thúy Mai là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Mai có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
Trình độ học vấn: Bà Đặng Thúy Mai tốt nghiệp Chuyên ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Viện Đại học Mở Hà Nội. Ngoài ra, bà Mai đã hoàn thành các khóa học chuyên ngành về Sở hữu trí tuệ như: Khóa học “Thực hành viết bản mô tả sáng chế tốt nhất khu vực ASEAN” do Cục Sở hữu trí tuệ Singapore tổ chức và khóa học “Trình độ học vấn về Sở hữu trí tuệ cho Chuyên viên thực hiện quyền bảo hộ Sở hữu trí tuệ” do Cơ quan Sáng chế Nhật Bản tổ chức.
Kinh nghiệm: Bà Mai từng làm việc tại Phòng Xây dựng thuộc Văn phòng Đại diện Tập đoàn Okumura Corporation trong 5 năm và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật và Cơ khí. Từ năm 2009, bà Mai làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty INVESTIP Hà Nội với vị trí Chuyên viên sáng chế, nhiệm vụ của bà là xử lý các công việc liên quan đến theo đuổi đơn sáng chế, ghi nhận sửa đổi/chuyển nhượng cũng như tư vấn về Luật sáng chế của Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Vũ Ngọc Dương
Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng
vungocduong@investip.vn
Thông tin chung: ông Vũ Ngọc Dương là phụ trách Bộ phận Kiểu dáng công nghiệp thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Ông Dương có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.
Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Công nghệ sinh học, Kiểu dáng công nghiệp
Trình độ học vấn: Ông Dương tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội và Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Dương đã đạt được: “Chứng chỉ quốc tế về quản lý tài sản trí tuệ để thành công trong kinh doanh” do Tổ chức Sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) hợp tác với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO- KAIST-KIPA) cấp. Đồng thời, ông Dương cũng đã hoàn thành “Khóa Trình độ học vấn soạn thảo sáng chế” do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hợp tác với Cục Sáng chế Nhật Bản tổ chức.
Kinh nghiệm: Trước khi làm việc tại INVESTIP, ông Dương là Thư ký nghiên cứu tại Viện Công nghệ môi trường, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Công nghệ Môi trường, Đại học Yonsei, Hàn Quốc; tại đây ông Dương đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên ngành liên quan về Sinh học môi trường, Công nghệ sinh học và Hóa Sinh học. Sau đó, ông Dương làm việc tại Công ty Sở hữu trí tuệ Banca, chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi các đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Làm việc tại INVESTIP từ năm 2011, hiện tại ông Dương chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, tra cứu sáng chế, quản lý duy trì hiệu lực bằng sáng chế, gia hạn hiệu lực bằng kiểu dáng công nghiệp. Ông cũng phụ trách bộ phận kiểu dáng và quản lý các vụ việc về kiểu dáng của INVESTIP.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đặng Quang Vinh
Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng
dangquangvinh@investip.vn
Thông tin chung: Ông Đặng Quang Vinh là chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp với hơn 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.
Lĩnh vực chuyên môn: Cơ khí, Luật
Trình độ học vấn: Ông Vinh là Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007. Ông Vinh nhận bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.
Kinh nghiệm: Từ năm 2009 cho đến nay, ông Vinh làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp của Chi nhánh Công ty INVESTIP tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vinh có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo bản mô tả và xử lý đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đỗ Tuyết Nhung
Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng
dotuyetnhung@investip.vn
Thông tin chung: Bà Đỗ Tuyết Nhung là chuyên viên sáng chế, Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Nhung có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sáng chế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học.
Trình độ học vấn: Bà Nhung tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Bà cũng đã hoàn thành “Khóa Trình độ học vấn trực tuyến IPi-Facilitator” được tổ chức bởi APEC, KIPO và KIPA năm 2011 và “Khóa Trình độ học vấn trực tuyến nâng cao về Sở hữu công nghiệp” được tổ chức bởi WIPO, KIPO, KAIST và KIPA năm 2012.
Kinh nghiệm: Trước khi gia nhập INVESTIP, bà Nhung làm việc tại Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với vị trí Thư ký nghiên cứu, tại đây bà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về Công nghệ sinh học và Hóa sinh. Sau đó, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng của Công ty TNHH Banca với vị trí Chuyên viên sáng chế. Nhiệm vụ chính của bà là xử lý các vụ việc liên quan đến các hồ sơ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.
Từ năm 2012, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp của Công ty INVESTIP Hà Nội với vị trí Chuyên viên sáng chế. Hiện tại, bà Nhung phụ trách việc theo đuổi đơn sáng chế cũng như tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nhung
Chuyên viên Sáng chế
nguyenthinhung@investip.vn
Thông tin chung: Bà Nguyễn Thị Nhung là Luật sư sáng chế với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế
Trình độ học vấn: Bà Nhung là Cử nhân Ngôn ngữ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1996. Năm 2009, bà Nhung nhận bằng Thạc sĩ MTESOL của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà Nhung cũng nhận Chứng chỉ về đạo tạo Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
Kinh nghiệm: Bà Nhung gia nhập INVESTIP năm 2005 và công tác với vị trí Chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp. Bà Nhung chịu trách nhiệm quản lý quá trình theo đuổi đơn và tư vấn pháp lý về các vấn đề Sở hữu trí tuệ.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Hoàng Thị Tuyết Hồng
Chuyên viên Sáng chế
hoangthituyethong@investip.vn
Thông tin chung: Bà Hoàng Thị Tuyết Hồng là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hồng có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Luật sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Luật Sở hữu công nghiệp, Luật quốc tế
Trình độ học vấn:
Cử nhân ngoại ngữ (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội); Cử nhân Luật (Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội).
Bà Hồng đạt được các chứng chỉ sau: “Chứng chỉ Trình độ học vấn về Quản lý tài sản Sở hữu trí tuệ” được phối hợp tổ chức bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO- KAIST-KIPA); “Chứng chỉ Trình độ học vấn hành nghề Luật sư”.
Kinh nghiệm:
Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Hoàng Thị Tuyết Hồng là Thư ký Trưởng phòng, Phòng Bổ trợ tư pháp với trách nhiệm chính là hỗ trợ Trưởng phòng tư vấn về các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Hoạt động công chứng, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác.
Gia nhập INVESTIP năm 2009 với vị trí Chuyên viên sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, công việc của bà Hồng là: Tư vấn các thủ tục trước khi nộp đơn, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn, tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Thành viên:
• Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Bùi Thu Hà
Chuyên viên Sáng chế
buithuha@investip.vn
Thông tin chung: Bà Bùi Thu Hà là chuyên viên sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội. Bà Hà có hơn 7 năm kinh nghiệp trong việc xác lập quyền sáng chế và chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp.
Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại.
Trình độ học vấn: Bà Hà tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại (2008); Tốt nghiệp Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật, Hà Nội (2012)
Kinh nghiệm:
Trước khi làm việc cho INVESTIP, bà Hà đã từng trải qua các vị trí công tác khác nhau tại một số công ty về tư vấn Sở hữu trí tuệ với các công việc như: dịch thuật, tư vấn khách hàng xác lập quyền, soạn thảo bản mô tả Sáng chế. Từ 2009-2015, bà Hà làm việc tại Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Ambys. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2015, bà Hà công tác tại Công ty INVESTIP với vị trí Chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng với nhiệm vụ chính là: xác lập quyền cho các đơn sáng chế, tư vấn và tiến hành các thủ tục chuyển nhượng và chuyển giao đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đinh Thị Thùy Trang
Chuyên viên Sáng chế
dinhthithuytrang@investip.vn
Thông tin chung: Bà Đinh Thị Thùy Trang là chuyên viên sáng chế của Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP. Bà có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật, xác lập quyền và tư vấn luật sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.
Trình độ học vấn:
Bà Trang tốt nghiệp Khoa tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật, Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trước khi làm việc cho Công ty INVESTIP, bà Trang đã từng công tác tại Tập đoàn GK, một công ty chuyên về dịch thuật. Thời gian làm việc tại đây đã giúp bà tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công việc dịch các tài liệu ở các lĩnh vực khác nhau. Sau đó, từ năm 2009-2014, bà Trang làm việc cho Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội, chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi các đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Làm việc tại INVESTIP từ đầu năm 2015, bà Trang làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng trong vai trò là Chuyên viên sáng chế với nhiệm vụ theo đuổi đơn sáng chế, tư vấn và dịch thuật bản mô tả sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trần Thị Kim Thoa
Chuyên viên Sáng chế
tranthikimthoa@investip.vn
Thông tin chung: Bà Trần Thị Kim Thoa là chuyên viên Sáng chế với hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật, xác lập quyền và soạn thảo sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Hóa sinh, xác lập quyền và soạn thảo sáng chế.
Trình độ học vấn:
- Đại học Công nghệ Moscow, Nga (1988).
- Khóa Trình độ học vấn về soạn thảo bằng sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ (2006);
- Khóa học nâng cao về Công nghệ sinh học và Sở hữu trí tuệ, WIPO (2009);
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Moscow (Nga) năm 1988 trong lĩnh vực Hóa sinh, bà Thoa quay trở lại Việt Nam và làm việc tại Phòng thí nghiệm của một số nhà máy dệt may ở Hải Phòng và Hà Nội trong hơn 10 năm. Bà Thoa có kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong những lĩnh vực này. Bà bắt đầu công việc liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2003 khi làm việc cho một số Công ty Luật Sở hữu trí tuệ. Từ đó, Bà Thoa đã tích lũy được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong các hoạt động liên quan đến Sở hữu trí tuệ đặc biệt là Bảo hộ bằng sáng chế, Giải pháp hữu ích và Kiểu dáng công nghiệp. Bà Thoa gia nhập Công ty INVESTIP Hà Nội từ đầu năm 2016, nhiệm vụ của bà là tập trung vào công việc nộp đơn và theo đuổi yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối với Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp trong lĩnh vực hoá sinh. Bà Thoa cũng có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn các vấn đề về cấp bằng sáng chế, hiệu lực bằng sáng chế và các vi phạm trong lĩnh vực sáng chế. Bà còn tham gia vào việc soạn thảo và quản lý danh mục đầu tư bằng sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp
Hà Trung Thiện
Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng
hatrungthien@investip.vn
Thông tin chung: Ông Hà Trung Thiện là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.
Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ môi trường, Luật sáng chế.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Ông Hà Trung Thiện từng công tác tại Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi, Viện Chăn nuôi Quốc gia trong thời gian 1 năm. Công việc chính tại đây là phân tích các chỉ tiêu có trong thức ăn chăn nuôi như: canxi, photpho, protein, quặng, chất béo. Từ năm 2007-2010, ông Thiện sang Nhật Bản làm việc cho Công ty SANSHO. Sau khi về nước, ông Thiện làm việc tại Viện Công nghệ Môi trường. Thời gian làm việc tại đây đã giúp ông tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực Kỹ thuật và Hóa học. Gia nhập INVESTIP từ đầu năm 2011, ông Thiện làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng với vị trí Chuyên viên sáng chế. Công việc chính của ông là dịch thuật và chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn, hỗ trợ Luật sư trong các vụ việc về Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Đào Thị Hường
Chuyên viên Sáng chế
daothihuong@investip.vn
Thông tin chung: Bà Đào Thị Hường là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Luật sáng chế.
Trình độ học vấn: Bà Hường tốt nghiệp Trường Đại học Đông Đô Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Từ đầu năm 2009, bà Hường là biên dịch viên bán thời gian cho Công ty PROINVEN. Công việc chính của bà là dịch các Đơn sáng chế từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Y học, Hóa dược, Sinh học và Hóa học. Từ cuối năm 2010, bà Hường làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng với vai trò là Thư ký Luật sư sáng chế. Công việc chính của bà là dịch thuật tài liệu sáng chế, hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Vũ Thị Ngần
Chuyên viên Sáng chế và kiểu dáng
vuthingan@investip.vn
Thông tin chung: Bà Vũ Thị Ngần là thư ký Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý, Vật lý Nhiệt độ thấp, Pin mặt trời.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý nhiệt, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trước khi vào làm tại INVESTIP, bà Ngần đã trải qua các công việc như: Giảng viên môn Vật lý Đại cương tại Đại học Thành Tây và Biên tập viên tại Công ty Cổ phần So sánh Việt Nam, thời gian này bà Ngần tích lũy được kiến thức trong lĩnh vực Khoa học kĩ thuật và Công nghệ, đặc biệt là kiến thức về các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Tham gia vào đội ngũ INVESTIP từ 2011 đến nay, bà Ngần làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Biên dịch viên Sáng chế, bà có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đào Thị Thúy Nga
Chuyên viên Sáng chế
daothithuynga@investip.vn
Thông tin chung: Bà Đào Thị Thúy Nga là nhân viên Biên dịch sáng chế thuộc Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 7 năm kinh nghiệm trong dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin, Điện tử viễn thông, Vật lý.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thạc sỹ Sư phạm Kỹ Thuật Điện Tử.
Kinh nghiệm:
Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Nga là nhân viên Kiểm định phần mềm của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông, sau đó là nhân viên Điều phối dự án ở Công ty VNLOCTRA từ tháng 03/2008 đến tháng 06/2009. Qua thời gian làm việc tại đây đã giúp bà Nga tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt là về các sản phẩm điện tử.
Tham gia INVESTIP từ năm 2009, bà Nga làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của bà Nga là thực hiện các công việc dịch thuật, hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và hỗ trợ Luật sư sáng chế trong quá trình thúc đẩy đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Nguyễn Thị Huyền Trang
Chuyên viên Sáng chế
nguyenhuyentrang@investip.vn
Thông tin chung: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang là chuyên viên Phòng Sáng chế và Kiểu dáng, Công ty INVESTIP Hà Nội với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc dịch thuật và xác lập quyền sáng chế.
Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Dược phẩm.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Bà Trang tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2010. Bà Trang đã có quá trình thực tập tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa sinh biển thuộc Viện KH&CN Việt Nam. Tại đây, bà Trang tham gia quá trình nghiên cứu tổng hợp hợp chất chính cho các sản phẩm thuốc, dược phẩm và dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong lĩnh vực kỹ thuật khác nhau như Hóa học, Dược học. Gia nhập INVESTIP từ năm 2011, bà Trang làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh