Bảo vệ thương hiệu SEA Games 31


Bối cảnh

Ban Tổ chức SEA Games 31 đang trong thời điểm nước rút, hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày hội thể thao lớn nhất khu vực này.

Cổ động trực quan SEA Games 31

Những ngày gần đây, trong nước đã xuất hiện những hành vi vi phạm thương hiệu của Đại hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của SEA Games 31.

Quy chế số 849/QĐ-BTC2021 ngày 10/3/2021 của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam, Ban Tổ chức sở hữu thương hiệu của Đại hội. Cụ thể bao gồm:

  • Tên gọi của Đại hội: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (tên viết tắt tiếng Anh là SEA Games 31)
  • Biểu trưng (logo) của Đại hội
  • Linh vật (mascot) của Đại hội
  • Danh nghĩa Ban Tổ chức Đại hội
  • Các hình ảnh liên quan đến Đại hội
  • Bài hát chính thức của Đại hội
Let’s shine: Bài hát chính thức của SEA Games 31 thể hiện bởi Văn Mai Hương, Đen Vâu, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà

Tại một số sự kiện và trên thị trường xuất hiện các hiện tượng vi phạm thương hiệu của Đại hội.

Một số cá nhân/tổ chức đã sử dụng thương hiệu Đại hội khi không được Ban Tổ chức cấp phép như:

  • Sản xuất thú nhồi bông Sao La nhái
  • Giả thú nhồi bông Sao La chính thức của Đại hội
  • Sử dụng logo SEA Games 31 gắn trên các sản phẩm hàng hóa như quần áo thể thao
  • Gắn tên và Logo của SEA Games 31 trên các sự kiện.
Hình ảnh chính thức của thú nhồi bông Sao La – Linh vật SEA Games 31
Sao La – Linh vật Sea Game 31 – Việt Nam

Xử lý vi phạm

Các bước xử lý vi phạm được tiến hành gồm:

– Bước 1: Thu thập chứng cứ

– Bước 2: Gửi thư cảnh báo tới chủ thể vi phạm

– Bước 3: Áp dụng các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các luật sư sở hữu trí tuệ góp phần xử lý những vi phạm này nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của phát luật, đảm bảo hình ảnh của Đại hội.

Nguồn: Internet