Bình Gia đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Lạp sườn Bình Gia”


Ngày 17/11/2022, UBND huyện Bình Gia phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư INFOREST tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Lạp sườn Bình Gia”.

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Ngày 31/05/2021, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn với Công ty cổ phần đầu tư Inforest đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia” thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021.

Dự án được thực hiện trong thời gian là 24 tháng với những mục tiêu như sau: Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Lạp sườn Bình Gia”; Xây dựng hệ thống các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Lạp sườn Bình Gia”; Xây dựng các phương tiện quảng bá hình ảnh sản phẩm “Lạp sườn Bình Gia” trên thị trường; Sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị tư đã phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia và Hội làm vườn huyện tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày 24/10/2022, sản phẩm lạp sườn Bình Gia được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể tại Quyết định số 93971/QĐ-SHTT.

Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lạp sườn Bình Gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định danh tiếng, uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường, góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Lạp sườn Bình Gia”

Toàn cảnh lễ công bố

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm “Lạp sườn Bình Gia”

Sản phẩm “Lạp sườn Bình Gia”