Chúc mừng ông Nguyễn Đức Thắng tiếp tục được vinh danh là chuyên gia sáng chế hàng đầu Việt Nam năm 2024 theo bình chọn từ Tạp chí quản lý tài sản trí tuệ (IAM – Intellectual Asset Management)


Chúng tôi rất vui mừng thông báo ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng sáng chế của INVESTIP tiếp tục được ghi danh trong Danh sách các chuyên gia sáng chế hàng đầu Việt Nam năm 2024. Đây là danh sách bình chọn các chuyên gia hàng đầu của thế giới về lĩnh vực sáng chế, được xuất bản bởi tạp chí Quản lý tài sản trí tuệ (IAM – Intellectual Asset Management) là một trong những tạp chí nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Trước đó, vào năm 2023, ông Thắng cũng đã vinh dự được vinh danh trong danh sách cao quý này.

Như các bạn có thể biết, để đủ điều kiện được đưa vào danh sách bình chọn các chuyên gia hàng đầu thế giới của tạp chí IAM, các cá nhân phải được xếp hạng vàng trong Bảng xếp hạng IAM Patent 1000 là bảng xếp hạng hàng năm xác định các công ty luật và luật sư cũng như cá nhân hàng đầu ở các quốc gia về xử lý vấn đề pháp lý sáng chế do tạp chí IAM bình chọn. Và ông Nguyễn Đức Thắng đã được xếp hạng vàng của Bảng xếp hạng IAM Patent 1000 trong 4 năm 2019-2020 và 2022-2023.

Ngoài những giải thưởng nêu trên, ông Thắng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác, trong đó có thể kể đến giải Ngôi sao sở hữu trí tuệ (IP STAR) do Tạp chí Quản lý Sở hữu Trí tuệ (Managing Intellectual Property, MIP) bình chọn liên tục trong 10 năm (từ 2014 đến 2023), và danh hiệu Luật sư sáng chế hàng đầu của Tạp chí Đánh giá Sở hữu Trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Review, WIPR) liên tục trong 8 năm (từ 2016 đến 2023).

Một lần nữa, chúng tôi xin chúc mừng ông Nguyễn Đức Thắng vì đã nhận được danh hiệu danh giá này.

Hoàng Thị Phương

Chuyên viên Sáng chế

INVESTIP – IP LAW FIRM