Công ty TNHH Thực phẩm Tillery Valley kiện Channel Four Television Corp


Tòa án: Tòa tối cao

Thẩm phán: Mann J

Ngày bản án: 11 tháng 5 năm 2004

Tóm tắt: Thông tin mật – Phỉ báng – Lệnh hạn chế – Đoạn phim bí mật – Nhân viên- Nghĩa vụ bảo mật – Vi phạm hợp đồng

Hiện diện: Adrienne Page QC – Luật sư hàng đầu (Bị đơn)

Luật sư đại diện: Farrer & Co cho bị đơn

Sự kiện thực tế

 • Bốn Kênh (“C4”) đề xuất truyền cảnh quay bí mật. Cảnh quay được ghi lại bởi một phóng viên bí mật của C4 đã nhận được công việc làm việc trong nhà máy sản xuất thực phẩm của Nguyên đơn. Phóng viên đóng vai công nhân nhà máy
 • Đoạn phim cho thấy rất nhiều ví dụ về các hành vi không hợp vệ sinh.
 • Cả những cảnh quay về quy trình sản xuất, được quay bí mật tại nhà máy.
 • C4 đưa ra một số cáo buộc cho Nguyên đơn bình luận.
 • Nguyên đơn đã nộp đơn xin lệnh hạn chế việc truyền tải chương trình cho đến khi họ được tạo cơ hội thích hợp để xem lại cảnh quay bí mật và bình luận về các cáo buộc.

Vấn đề

 • (1) Liệu thông tin được ghi lại trong hồ sơ bí mật có được cho là bí mật hay không;
 • (2) Liệu, nếu thông tin được cho là bí mật, thì liệu có đủ lợi ích công cộng để cho phép nó được phát sóng hay không:
 • (3) Liệu có bất kỳ cơ sở nào để Nguyên đơn có thể yêu cầu xem đoạn phim và thực hiện quyền trả lời hay không;
 • (4) Liệu việc nộp đơn xin Lệnh ngăn chặn trên cơ sở vi phạm bảo mật trên thực tế có phải là một nỗ lực nhằm vượt qua lệnh cấm đối với lệnh tạm thời trên các tuyên bố phỉ báng hay không.

Phán quyết của Tòa án

Từ chối lệnh: cảnh quay không được bảo mật.

Việc chỉ ra sự vi phạm hợp đồng của nhân viên là không đủ để thiết lập mức độ bảo mật cần thiết.

 • (1) Vấn đề là liệu thông tin có được bảo mật hay không và vụ ABC kiện Lenah Game Meats cho thấy rằng loại thông tin này không được bảo mật.
 • (2) Lợi ích công cộng rõ ràng ủng hộ việc truyền tải;
 • (3) Luật đã không công nhận “quyền trả lời” mà các Nguyên đơn tranh chấp;
 • (4) Thực tế là đây là một tuyên bố phỉ báng được ngụy trang như một sự vi phạm bảo mật để cố gắng vượt qua quy tắc trong vụ Bonnard kiện Perryman.

Bình luận

Đây là một phán quyết quan trọng đối với việc bác bỏ đề xuất rằng chỉ tham gia vào quay phim bí mật (ngay cả khi điều đó vi phạm điều khoản hợp đồng) sẽ không làm cho cảnh quay được bảo mật. Nói cách khác, một nhân viên quay phim tại nơi làm việc tự nó không vi phạm thỏa thuận bảo mật trừ khi thông tin bí mật được tiết lộ.

Điều mà Nguyên đơn phải thể hiện là nội dung nào đó trong đoạn phim thực sự là bí mật, thay vì việc công bố hoặc tiết lộ đoạn phim sẽ gây tổn hại hoặc đáng xấu hổ. Tillery không thể chứng minh rằng bất kỳ quy trình bí mật nào đã được quay phim.

Nỗ lực của Nguyên đơn nhằm lẩn tránh lệnh hạn chế trước trong tiến trình vụ phỉ báng đã thất bại. Nỗ lực trực tiếp thực thi các điều khoản của bộ luật ITC về sự công bằng cũng vậy.

Điều khoản cấm nhân viên tiết lộ thông tin có được tại nơi làm việc đã không giúp ích gì cho người sử dụng lao động, vì không có thông tin bí mật nào được tiết lộ. Sự quan tâm của cộng đồng là điều tối quan trọng ở đây.