Đăng ký Bảo hộ sở hữu công nghiệp được hỗ trợ phí từ 15 đến 60 triệu đồng


Sau khi Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được ban hành, một số tỉnh thành đã có những hành động cụ thể để triển khai, điển hình như:

Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND TP.HCM quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030.

Nội dung chính của hai văn bản này đề cập đến việc hỗ trợ phí đăng ký cho các chủ thể sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và giống cây trồng mới và có thể khái quát như sau:

Mức hỗ trợ:

 • Đối với đăng ký bảo hộ trong nước: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; 30 triệu đồng/đơn đối với sáng chế, giống cây trồng mới.
 • Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhập hợp lệ theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn, áp dụng chung cho cả sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và giống cây trồng mới.

Đối tượng áp dụng:

 • Tổ chức tập thể (hợp tác xã, hội, hiệp hội);
 • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Các đơn vị, tổ chức có Giấy chứng nhận thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (sản phẩm OCOP);
 • Các đơn vị, tổ chức có Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp tỉnh, thành phố trở lên;
 • Sản phẩm/giải pháp đã đạt giải trong các Cuộc thi/Hội thi sáng tạo của tỉnh, thành phố;
 • Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra các sản phẩm sáng tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ:

 • Mỗi tổ chức, cá nhân được chọn nhiều nội dung đề nghị hỗ trợ và mỗi nội dung chỉ được hỗ trợ một lần.
 • Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu trong nước sẽ được hỗ trợ sau khi được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới ở trong nước và đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
 • Trường hợp thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ của nhiều chính sách thì tổ chức, cá nhân được chọn chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất.

Sở hữu trí tuệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, tài sản trí tuệ chính là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Có thể thấy, trong những năm gần đây, việc phát triển tài sản trí tuệ luôn được Chính phủ quan tâm, thúc đẩy cả về chiều sâu (ban hành Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030) và chiều rộng (các hoạt động thúc đẩy sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, mà hai Nghị quyết và Quyết định nêu trên là những ví dụ). Kết quả là, trên thực tế trong vòng 5 năm (2017-2021) những thống kê dưới đây từ Cục Sở hữu trí tuệ về lượng đơn trong nước là khả quan:

 • Lượng đơn sáng chế tăng 80%.
 • Lượng đơn giải pháp hữu ích tăng 64%.
 • Lượng đơn kiểu dáng tăng 30%.
 • Lượng đơn nhãn hiệu tăng 26%.

INVESTIP đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ – là công ty tư vấn sở hữu trí tuệ được thành lập sớm thứ hai ở Việt Nam. Chúng tôi có các chuyên viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Sau nhiều năm hoạt động cũng như tích lũy kinh nghiệm, chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng những dịch vụ sở hữu trí tuệ với chất lượng cao và giá cả phải chăng.

Nguyễn Minh Phương

Phòng Sáng chế

INVESTIP – IP LAW FIRM