Đăng ký bảo hộ ý tưởng như thế nào?


Bạn nghĩ ra một ý tưởng độc đáo và có thể trong tương lai, khi những ý tưởng đó được hiện thực hóa sẽ đem lại giá trị thực tiễn và thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hiện tại bạn chưa đủ điều kiện để thực hiện ý tưởng đó và lo lắng ý tưởng này sẽ bị đánh cắp. Vì vậy, việc bạn cần làm là đăng ký bảo hộ ý tưởng để được độc quyền sử dụng.

Các hình thức đăng ký bảo hộ ý tưởng

  • Bảo hộ ý tưởng dưới dạng bản quyền tác giả

Nếu ý tưởng của bạn độc đáo và chưa có ai xuất bản ra dạng ý tưởng như vậy thì bạn có thể đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả cho ý tưởng đó dưới dạng tác phẩm văn học, nghệ thuật, thậm chí là mỹ thuật ứng dụng.

Khi ý tưởng của bạn được cấp văn bằng bảo hộ, bạn được độc quyền sử dụng ý tưởng đó. Bát cứ cá nhân, tổ chức nào muốn sử dụng ý tưởng của bạn đều phải xin phép. Hay nói cách khác khi được pháp luật xác định quyền sở hữu bạn có thể huy động nhà đầu tư giúp ý tưởng của bạn thành hiện thực nếu hiện tại bạn chưa đủ năng lực tài chính.

  • Bảo hộ ý tưởng dưới dạng bí mật kinh doanh

Khác với bảo hộ quyền tác giả khi bạn sử dụng hình thức bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh để đăng ký bảo hộ ý tưởng thì ý tưởng của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối. Hình thức này thích hợp với những ý tưởng như công thức món ăn gia truyền, hoặc quy trình điều chế vắc-xin,…

Tuy nhiên, nếu bạn bảo hộ ý tưởng dưới hình thức bí mật kinh doanh thì vấn đề huy động vốn sẽ gặp chút khó khăn vì tính bảo hộ chặt chẽ của hình thức này.

Ngoài 2 hình thức đăng ký bảo hộ ý tưởng phổ biến như trên, bạn cũng có thể đăng ký bảo hộ ý tưởng bằng nhiều hình thức khác, tùy thuộc vào ý tưởng được biểu thị dưới dạng nào.

Nếu ý tưởng đó là một kiểu dáng mới lạ với các nét vẽ, đường thẳng tạo nên một hình dáng độc đáo, người sáng tạo có thể tìm kiếm bảo hộ bằng cách đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho đối tượng đó.

Nếu ý tưởng đó cuối cùng thành hình là một sản phẩm, một sáng tạo hoàn chỉnh thì người đăng ký có thể đăng ký sáng chế cho ý tưởng đó.

Nếu nó là một giải pháp, phương pháp tiện lợi thì việc đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích cũng có thể được áp dụng.

Trong nhiều trường hợp, người sáng tạo có thể sẽ không biết rõ sáng tạo của mình thuộc về loại tài sản trí tuệ nào cũng như phương thức đăng ký bảo hộ loại tài sản trí tuệ đó như sao. Việc xác định phương thức và bản chất của đối tượng đăng ký phù hợp sẽ rất khó nếu cá nhân, tổ chức đăng ký không có kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Vì vậy khi quyết định đăng ký bảo hộ ý tưởng, bạn hãy liên hệ với một Đại diện sở hữu trí tuệ uy tín (chẳng hạn như INVESTIP) để nhận được sự tư vấn kịp thời.