Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam qua Hệ thống Madrid


Hệ thống Madrid tại Việt Nam

  • Tham gia Thỏa ước Madrid vào năm 1947
  • Tham gia Nghị định thư Madrid vào năm 2006
  • Năm 2013 là quốc gia xuất xứ cho 533 Đăng ký Quốc tế, 455 đăng ký đang hoạt động, 62 đăng ký chưa gia hạn và 16 đăng ký đang chờ xử lý, được chỉ định trong 70.121 Đăng ký Quốc tế (150.010 đăng ký có hiệu lực tại Việt Nam). Bài viết dưới là số liệu mới nhất từ WIPO.

Đơn đăng ký quốc tế cho một số quốc gia xuất xứ chọn lọc có thu nhập trung bình, năm 2020

Xếp sau những người nộp đơn ở các quốc gia có thu nhập trung bình cao như Trung Quốc, Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, những người nộp đơn ở Bulgaria, Ấn Độ, Ukraine và Việt Nam đã nộp số đơn nằm trong nhóm cao nhất về số đơn nộp theo hệ thống Madrid vào năm 2020 cho nhóm thu nhập này.

Lưu ý: Dữ liệu năm 2020 là ước tính của WIPO. Dữ liệu xuất xứ dựa trên quốc gia trong địa chỉ người nộp đơn.

Xu hướng nộp đơn đăng ký quốc tế của một số quốc gia thu nhập trung bình, năm 2006–2020

Việt Nam là một trong những thành viên Madrid được chỉ định thấp nhất. Trái lại, Liên minh Châu Âu EU là thành viên Madrid được chỉ định nhiều nhất trong các đơn nộp vào năm 2020, tiếp theo là Mỹ, vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhận chỉ định phổ biến thứ hai từ các chủ sở hữu nhãn hiệu ở nước ngoài.

Chỉ định trong đơn đăng ký quốc tế của 20 quốc gia thành viên Madrid được chỉ định hàng đầu, năm 2020

Trung Quốc và Mỹ là hai trong ba nước chỉ định hàng đầu được lựa chọn bởi những người nộp đơn cư trú tại tất cả 10 quốc gia chọn lọc có thu nhập trung bình. Các chủ sở hữu từ Brazil, Ấn Độ, Maroc và Việt Nam đã giúp Mỹ trở thành nước chỉ định hàng đầu khi tìm kiếm sự bảo hộ cho nhãn hiệu của họ.

Các luồng chỉ định từ các quốc gia xuất xứ chọn lọc có thu nhập trung bình đến 10 (quốc gia) thành viên Madrid được chỉ định hàng đầu, năm 2020

Lượng đơn đăng ký quốc tế theo ba lĩnh vực hàng đầu của một số quốc gia có thu nhập trung bình, năm 2020

Ngành nông nghiệp là một trong ba ngành có nhiều người nộp đơn nhất, có mặt ở 9 trong số 10 quốc gia chọn lọc có thu nhập trung bình, Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Số lượng đăng ký và chỉ định quốc tế thông qua Hệ thống Madrid, năm 2020

Việt Nam trong nhóm 15 thành viên Madrid được chỉ định bổ sung hàng đầu. 15 nước thành viên này đều nhận được nhiều chỉ định bổ sung nhất từ Đức hoặc Mỹ.

Phân bổ chỉ định bổ sung trong đăng ký quốc tế của 15 quốc gia thành viên Madrid được chỉ định hàng đầu nhận được từ ba quốc gia xuất xứ hàng đầu của họ, năm 2020

Tính kịp thời trung bình trong chuyển tiếp yêu cầu cho các chỉ định bổ sung đến Văn phòng Quốc tế (IB là văn phòng chính của WIPO) bởi văn phòng (cục SHTT) nước xuất xứ, năm 2020

Các văn phòng (Cục SHTT) của Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã mất hơn một tháng để chuyển tiếp hơn một nửa số yêu cầu nhận được cho các chỉ định bổ sung đến Văn phòng Quốc tế (IB). Trong đa số trường hợp, Việt Nam chuyển tiếp yêu cầu chỉ định bổ sung trong tháng thứ 2.

Phí được IB phân bổ cho các văn phòng (Cục SHTT), năm 2019–2020

Năm 2020, IB đã nhận được 91% hoặc hơn tất cả từ chối chỉ định tạm thời từ 12 trong số 20 văn phòng (cục SHTT) được lựa chọn trong vòng sáu tháng kể từ khi quyết định từ chối được các văn phòng (cục SHTT) gửi cho chủ đăng ký qua hệ thống Madrid.

Tính kịp thời trung bình trong việc nhận được từ chối chỉ định tạm thời từ các văn phòng (cục SHTT) chọn lọc, năm 2020

Chuỗi 05 bài “Những câu hỏi thường gặp về Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid” được dịch từ trang web của WIPO: xem ở đây

Các Mâu thuẫn trong pháp luật Việt Nam về thời hạn trả lời thông báo từ chối tạm thời nhãn hiệu quốc tế qua hệ thống Madrid: xem ở đây

Nguồn: Tổng hợp từ từ Cơ sở dữ liệu thống kê của WIPO, Edital®.