_

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp

_

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Bước 1: TRA CỨU VÀ TƯ VẤN SƠ BỘ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bước 2: TƯ VẤN SAU TRA CỨU VÀ VIẾT BẢN MÔ TẢ

Bước 3: SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bước 4: THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

Bước 5: THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Bước 6: NỘP LỆ PHÍ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bước 7: NHẮC THỜI HẠN DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP