_

Quy trình đăng ký nhãn hiệu

_

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Quy trình đăng ký nhãn hiệu
Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại INVESTIP

Bước 1:  Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bằng các phương thức sau:

  • Nộp đơn trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Cục Sở hữu trí tuệ) hoặc tại Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng;
  • Gửi đơn qua đường bưu điện đến trụ sở chính của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến: Người nộp hồ sơ cần có chứng thư số, chữ ký số và tài khoản đăng ký được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt trên Hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Toàn bộ phí nộp đơn phải được thanh toán cho Cục Sở hữu trí tuệ vào ngày nộp đơn.

Bước 2: Thẩm định hình thức và Công bố

Thời hạn thẩm định hình thức: 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn;

Thời hạn Công bố đơn trên Công báo Cục Sở hữu trí tuệ: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận hình thức. 

Bước 3: Thẩm định nội dung

Thời hạn thẩm định nội dung: 09-12 tháng kể từ ngày công bố.

Bước 4: Thông báo Cấp hoặc Từ chối

Sau khi thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối đăng ký nhãn hiệu, giải quyết các căn cứ liên quan.

Bước 5: Thanh toán lệ phí cấp

Khi nhận được Thông báo cấp, người nộp đơn nộp phí cấp trong thời hạn để nhãn hiệu của mình được đăng ký.

Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu trong vòng 01-02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp, sau đó công bố Thông tin đăng ký trong vòng 02 tháng sau đó.