_

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan

_
CopyrightCopyright

Tư vấn khả năng đăng ký bản quyền cho tác phẩm và vai trò của việc đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan

CopyrightCopyright

Soạn, nộp hồ sơ đăng ký bản quyền và theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ tại Cục bản quyền

CopyrightCopyright

Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm hoặc chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm

CopyrightCopyright

Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

SHTT 01

Chuẩn bị hồ sơ

ngành luật SHTT (4)

Quy trình nộp đơn

ngành luật SHTT (5)
_

Tại sao chọn dịch vụ quyền tác giả và các quyền liên quan tại INVESTIP

_

Chuyên gia giàu kinh nghiệm

Hệ thống nhân sự giàu kinh nghiệm chuyên môn về các vấn đề Nhãn hiệu và Bản quyền

Kinh nghiệm thực tiễn

Hiểu biết tốt về thực tiễn và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với Văn phòng Nhãn hiệu và Bản quyền

Tư vấn chính xác

Đưa ra lời khuyên có giá trị trước khi nộp đơn để tăng khả năng đăng ký nhãn hiệu và bản quyền, giảm rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí

Kết nối trực tiếp

Kết nối trực tiếp và thông suốt với hệ thống nộp đơn và tra cứu, thanh toán. Giúp kê khai và thanh toán minh bạch và nhanh chóng

Tư vấn chiến lược

Tư vấn các chiến lược phù hợp để khắc phục phản đối kịp thời và tiết kiệm chi phí

Theo dõi và nhắc nhở

Quản lý thời gian liên tục kịp thời và hiệu quả để thông báo về nhãn hiệu và bản quyền của khách hàng