_

Dịch vụ sáng chế

_
PatentPatent

Tra cứu thông tin liên quan tới Sáng chế và Giải pháp hữu ích

PatentPatent

Tư vấn về khả năng đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích

PatentPatent

Đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích

PatentPatent

Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền Sáng chế

PatentPatent

Duy trì hiệu lực của bằng Sáng chế và Giải pháp hữu ích

PatentPatent

Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Sáng chế và Giải pháp hữu ích

ngành luật SHTT (8)

Chuẩn bị hồ sơ

ngành luật SHTT (6)

Quy trình nộp đơn

ngành luật SHTT (7)
_

Tại sao chọn dịch vụ sáng chế và giải pháp tại INVESTIP

Phòng Sáng chế bao gồm 21 chuyên viên và 3 trợ lý, tất cả đều tốt nghiệp tại các trường đại học kỹ thuật tốp đầu cả nước, nhờ đó có thể xử lý các loại sáng chế khác nhau ứng với một khoảng lĩnh kỹ thuật vực rộng như cơ khí, điện tử, dược, hóa, sinh, v.v. Đồng thời, do tính chất công việc yêu cầu cao nên toàn bộ đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đều rất am hiểu luật sáng chế quốc tế để áp dụng và xử lý công việc sáng chế ở Việt Nam.

_

Kết nối với cục Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi kết nối trực tiếp với cục Sở hữu trí tuệ và các thẩm định viên, đảm bảo tính thông suốt và cập nhật liên tục

Quy trình nghiêm ngặt

Chúng tôi có các quy trình nội bộ nghiêm ngặt bằng các công cụ tiên tiến đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

Chất lượng công việc

Mọi quy trình đều đảm bảo hai bước soạn thảo và kiểm tra, đảm bảo tính thống nhất và chất lượng công việc đặt lên hàng đầu

Ứng dụng công nghệ

Tất cả các bản dịch được chủ động quản lý sử dụng phần mềm dịch thuật tốt nhất để kiểm soát các bản dịch

Công cụ quản lý công việc

Tất cả công việc và các vấn đề liên quan, như quản lý thời hạn và kiểm tra xung đột, được xử lý với sự hỗ trợ của một phần mềm chuyên dụng

Tra soát nghiêm ngặt

Chúng tôi xem xét cẩn thận trước khi nộp hồ sơ để tư vấn cho khách hàng. Tránh phát sinh chi phí không cần thiết