_

Quy trình đăng ký sáng chế

_

Quy trình đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Bước 1: TRA CỨU VÀ TƯ VẤN SƠ BỘ KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Bước 2: TƯ VẤN SAU TRA CỨU VÀ VIẾT BẢN MÔ TẢ

Bước 3: SOẠN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bước 4: THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

Bước 5: THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Bước 6: NỘP LỆ PHÍ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Bước 7: NHẮC THỜI HẠN DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH