_

Dịch vụ tố tụng và thực thi quyền

_
EnforcementEnforcement

Điều tra thị trường, phát hiện vi phạm

EnforcementEnforcement

Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm

EnforcementEnforcement

Điều tra sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu

EnforcementEnforcement

Đại diện khách hàng trước các cơ quan thực thi có thẩm quyền

EnforcementEnforcement

Tư vấn pháp lý về khiếu nại và tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ;

EnforcementEnforcement

Tư vấn về giám định Nhãn hiệu, đăng ký giám sát hải quan

EnforcementEnforcement

Đại diện khách hàng trong việc khuyến cáo hành vi vi phạm, hành vi cạnh tranh không lành mạnh

EnforcementEnforcement

Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện liên quan đến khiếu nại, tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ

EnforcementEnforcement

Đại diện khách hàng trong việc phản đối, khiếu nại, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

EnforcementEnforcement

Đại diện khách hàng trong việc khiếu nại, tranh chấp về tên thương mại, bí mật kinh doanh, tên miền, cạnh tranh không lành mạnh về Sở hữu trí tuệ…

EnforcementEnforcement

Đại diện khách hàng trong việc đàm phán, thỏa thuận các vấn đề liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc

EnforcementEnforcement

Hỗ trợ bảo vệ quyền đối với tên thương mại và bí mật kinh doanh

ngành luật SHTT (12)

Chuẩn bị hồ sơ

ngành luật SHTT (13)

Quy trình nộp đơn

ngành luật SHTT (14)
_

Tại sao chọn dịch vụ thực thi quyền tại INVESTIP

Phòng Thực thi quyền bao gồm 8 chuyên viên rất năng động trong công việc

_

Chuyên gia giàu kinh nghiệm

Hiểu rõ thị trường cả thị trường online và thị trường offline

Kinh nghiệm thực tiễn

Hiểu biết tốt về thực tiễn và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tư vấn chính xác

Bằng sự nhanh nhạy trong nhìn nhận và đánh giá vấn đề, chúng tôi luôn đưa ra những tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ cho khách hành một cách hiệu quả nhất.

Kết nối trực tiếp

Kết nối trực tiếp và thông suốt với các hệ thống thực thi quyền của các cơ quan có thẩm quyền

Tư vấn chiến lược

Tư vấn các chiến lược phù hợp để khắc phục phản đối kịp thời và tiết kiệm chi phí

Theo dõi và nhắc nhở

Thường xuyên đi khảo sát thị trường để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ