_

Dịch vụ tư vấn đầu tư và kinh doanh

_

Trong suốt chặng đường phát triển, bằng kinh nghiệm tích lũy từ thực tế, INVESTIP đã xây dựng cho mình các tiêu chuẩn trong hoạt động Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh. Chúng tôi trợ giúp khách hàng xác định, lựa chọn và triển khai các chiến lược đầu tư hiệu quả. Các dịch vụ tư vấn của INVESTIP luôn hữu ích cho tất cả các giai đoạn đầu tư của khách hàng.

Thâm nhập thị trường, Điều tra thị trường, Phân tích và Cung cấp thông tin ngành hàng

Tư vấn đăng ký Chuyển giao công nghệ

Thẩm định và kết nối các đối tác đầu tư và kinh doanh có tiềm năng

Tư vấn pháp lý về hệ thống luật pháp và các quy định của Việt Nam như: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Chuyển giao Công nghệ, Bộ Luật Lao động, Luật Đấu thầu…

Tư vấn xin cấp giấy Giấy chứng nhận đầu tư, Đăng ký thành lập Doanh nghiệp; Chi nhánh, Văn phòng đại diện; điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư…

Tư vấn nội dung hợp đồng, tư vấn và hỗ trợ đàm phán Hợp đồng thương mại (Hợp đồng BC, BCC, BOT…); Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ, mua bán máy móc, thiết bị từ khâu chuẩn bị hồ sơ thầu đến hỗ trợ trong quá trình đấu thầu

Phát triển và hoàn thiện các ý tưởng, chiến lược đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam

Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, bao gồm tư vấn pháp lý và tư vấn về quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu

Tư vấn về quản lý doanh nghiệp

Dịch thuật tài liệu (bao gồm cả các tài liệu chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật…)

Các dịch vụ gia tăng khác.

Bạn đang cần tư vấn đầu tư và kinh doanh?

Bạn vui lòng gửi thông tin. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.