Hà Nội tổ chức triển lãm tài sản trí tuệ năm 2023


UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm và Hội thảo kết quả phát triển tài sản trí tuệ tại TP Hà Nội năm 2023. Dự kiến, chương trình sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2023.

Mục đích của chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu và quảng bá các hoạt động, kết quả của phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm mang địa danh của thành phố. Đồng thời bàn luận các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch yêu cầu các sản phẩm được quảng bá, giới thiệu tại Triển lãm cần đảm bảo tính đa dạng và hiệu quả. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá được thiết kế phù hợp, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo cho khách tham quan và có ấn tượng tốt về triển lãm. Việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, an toàn và đúng quy định.

Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức khoảng từ 1/10 đến ngày 10/12/2023, thời gian diễn ra 1,5 ngày, địa điểm tại tầng 1, Khu liên cơ Võ Chí Công, 258 Võ Chí Công, Tây Hồ, quy mô khoảng 20 – 25 gian hàng. Đối tượng tham gia trưng bày gồm Hội Nông dân, Hợp tác xã, Hội Làng nghề, DN khoa học & công nghệ có sản phẩm được bảo hộ độc quyền tài sản trí tuệ; Tổ chức tư vấn. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra hội thảo về kết quả phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Hà Nội, với quy mô 100 – 150 đại biểu gồm các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện địa phương, Hiệp hội làng nghề, Hợp tác xã…

Nguồn: Báo điện tử Kinh tế & Đô thị

Link: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-to-chuc-trien-lam-tai-san-tri-tue-nam-2023.html