Hòa Bình: Gà Lạc Sơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.


Ngày 24/10/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip với tư cách là đơn vị chủ trì dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gà Lạc Sơn cho sản phẩm Gà của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình” phối hợp với UBND Huyện Lạc Sơn tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận Gà Lạc Sơn.

Nhằm quản lý tốt hơn chất lượng sản phẩm, tăng khả năng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Gà ri Lạc Sơn, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người chăn nuôi và góp phẩn chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong ngành nông nghiệp và khai thác thế mạnh của địa phương. Tháng 4 năm 2018, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã ký hợp đồng giao chủ trì thực hiện đề tài “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận Gà Lạc Sơn cho sản phẩm gà nuôi của Huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình” cho Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip.

Ngày 18/06/2019 nhãn hiệu “Gà Lạc Sơn” đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 322583, theo Quyết định số 48172/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Gà ri huyện Lạc Sơn là sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình. Đây là giống gà ri bản địa được người Mường Lạc Sơn nuôi từ lâu đời cho đến nay. Với lợi thế địa hình đồi núi rộng lớn, không khí trong lành, mát mẻ nơi đây, đã tạo môi trường sống thuận lợi cho giống gà ri ngày càng phát triển.

Việc sản phẩm Gà Lạc Sơn được cấp nhãn hiệu chứng nhận là sự khẳng định đối với uy tín, chất lượng, danh tiếng và giá trị thương hiệu sản phẩm gà nuôi của huyện Lạc Sơn. Đây là điều kiện thuận lợi để đưa sản phẩm gà ri Lạc Sơn đến với thị trường trong và ngoài nước. Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh Hòa Bình.