Hội nghị thường niên APAA 2022 tại Busan


Hội nghị thường niên lần thứ 73 của Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (APAA) diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại Busan, Hàn Quốc. Hội nghị này là dịp để các luật sư, các chuyên gia về sở hữu trí tuệ tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động sở hữu trí tuệ của mình.

INVESTIP cũng cử các đại diện tham dự hội nghị và đây là dịp ý nghĩa để chúng tôi có thể gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình với các khách hàng, đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Các đại diện của INVESTIP tham dự Hội nghị APAA 2022 tại Busan, Hàn Quốc