Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký bản quyền tác giả


Tờ khai đăng ký quyền tác giả là một loại giấy tờ rất quan trọng và bắt buộc phải có khi tác giả, chủ sở hữu muốn bảo hộ cho tác phẩm của mình tại Cục Bản quyền tác giả. Tuy nhiên nhiều khách hàng chưa biết mẫu tờ khai đăng ký sử dụng theo mẫu nào và cách điền như thế nào cho chính xác, INVESTIP sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài viết này.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký bản quyền tác giả

Dù tác phẩm bạn cần đăng ký thuộc loại hình nào thì việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký là không thể thiếu. Về cơ bản, hồ sơ đăng ký bản quyền bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền bản quyền tác giả;

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

– Giấy ủy quyền trong trường người nộp đơn là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;

– Bản sao chứng minh thư nhân dân của chủ sở hữu tác phẩm (áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm là cá nhân) và bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả sáng tạo ra tác phẩm;

– Bản sao đăng ký kinh doanh công ty (áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm là công ty) và bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả sáng tạo ra tác phẩm.

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả là Mẫu 01 (Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Khi điền thông tin vào tờ khai, bạn cần lưu ý các chi tiết sau:

Phần Người nộp tờ khai đăng ký

 • Ghi rõ Họ và tên cá nhân hoặc Tên tổ chức.
 • Nêu rõ người nộp đơn là tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc quyền thừa kế, hoặc người được ủy quyền.
 • Nếu là cá nhân thì cung cấp ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; quốc tịch; địa chỉ; số điện thoại; email. Nếu là tổ chức thì cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ; số điện thoại; fax; email.
 • Mục “Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho” có thể điền là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

Phần Tác phẩm đăng ký

 • Ghi rõ Tên tác phẩm.
 • Nêu đúng loại hình tác phẩm thuộc các loại hình được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Ghi đúng ngày hoàn thành tác phẩm.
 • Về các mục liên quan đến việc công bố tác phẩm, nếu chưa công bố thì ghi chưa công bố và bỏ trống các thông tin như ngày công bố, hình thức công bố, nơi công bố; nếu đã công bố thì điền đủ các thông tin ngày công bố, hình thức công bố, nơi công bố.
 • Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

Phần Tác giả

Ghi đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, ngày sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại,…

Chủ sở hữu quyền tác giả

Nếu tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm thì không phải điền phần này (bỏ trống). Trường hợp tác phẩm có chủ sở hữu khác hoặc đồng chủ sở hữu thì khai đầy đủ họ tên cá nhân hoặc tổ chức, quốc tịch, ngày tháng năm sinh (nếu là cá nhân), số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, số điện thoại, email của hủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu tác phẩm.

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…): Có thể điền là do tác giả tự sáng tạo hoặc sáng tạo theo hợp đồng hoặc theo quyết định chuyển giao việc, thừa kế hoặc do cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả,…

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại INVESTIP

INVESTIP là đại diện được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tự tin đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký bản quyền tác giả:

 • Tư vấn miễn phí, cụ thể về các bước chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục đăng ký;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để đăng ký quyền tác giả;
 • Trực tiếp nộp hồ sơ, theo dõi và thông báo tiến độ thực hiện đến khách hàng;
 • Liên hệ, giải đáp các công văn của Cục bản quyền tác giả trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;
 • Nhận kết quả và gửi kết quả trực tiếp đến khách hàng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn điền tờ khai đăng ký quyền bản quyền tác giả mà chúng tôi gửi đến bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình soạn hồ sơ, hãy liên hệ INVESTIP để được hỗ trợ tư vấn hiệu quả nhất.