INVESTIP được công nhận là Công ty tư vấn về Sở hữu trí tuệ và Kinh doanh tốt nhất Việt Nam năm 2022 bởi tạp chí Acquisition International


Tạp chí Acquisition International vừa có thông báo về Giải thưởng Legal Awards 2022 và thật tự hào khi INVESTIP được công nhận là:

Công ty tư vấn về Sở hữu trí tuệ và Kinh doanh tốt nhất Việt Nam năm 2022

Đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng và là động lực để INVESTIP ngày càng phát triển. Bên cạnh giải thưởng lớn này, trong những năm gần đây, cùng với chất lượng dịch vụ tốt và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín như:

  • Công ty Luật Sở hữu trí tuệ về Sáng chế và Nhãn hiệu tốt nhất Đông Nam Á năm 2021 do Tạp chí APAC bình chọn
  • Công ty xếp hạng 2 về Sáng chế – Việt Nam năm 2021 & 2022 do Tạp chí Quản lý Sở hữu trí tuệ MIP bình chọn
  • Công ty xếp hạng 2 về xác lập Quyền Sáng chế và Tranh chấp liên quan đến Sáng chế – Việt Nam năm 2022 do Tạp chí Quản lý tài sản trí tuệ IAM bình chọn
  • Top 10 Công ty Sáng chế và Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam năm 2022 do Tạp chí Luật sư Sáng chế bình chọn

Chúng tôi rất tự hào về những giải thưởng này và sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được những điều tốt nhất!

Đào Thu Trang

Phó Phòng Sáng chế

INVESTIP IP LAW FIRM