INVESTIP hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022


Năm 2022, chiến dịch Giờ Trái đất mang thông điệp “Kiến tạo tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ”.

INVESTIP hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022, thực hiện việc tắt đèn chiếu sáng và tất cả các thiết bị không cần thiết tại cơ quan trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ Bảy, 26/3/2022.

INVESTIP xin phép lan tỏa thông tin này với mong muốn kêu gọi mọi người hãy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, để mỗi chúng ta cùng chung tay thực hiện Hành động nhỏ – Ý nghĩa lớn – Vì một Trái đất thêm xanh.

Xin trân trọng cảm ơn!