INVESTIP tham dự APAA 2023


Đại hội đồng lần thứ 20 và các cuộc họp Hội đồng lần thứ 74 và 75 của Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (APAA) sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 năm 2023.

APAA là một tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ ở khu vực Châu Á (bao gồm Úc và New Zealand). Hiệp hội hiện có hơn 2.500 thành viên từ 21 nhóm được công nhận tại Úc, Bangladesh, Campuchia, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Ma Cao, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam, cũng như từ Bhutan, Brunei, Lào và Mông Cổ.

INVESTIP sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 20 và Cuộc họp Hội đồng lần thứ 74 và 75 của Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (APAA), nhằm mục đích củng cố mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và xây dựng mối quan hệ mới với các luật sư sở hữu trí tuệ từ khắp nơi trên thế giới.

Vui mừng được gặp bạn ở đó.

INVESTIP – IP LAW FIRM