INVESTIP triển khai thành công dự án Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu & Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú”


Ngày 25/3/2022, tại UBND huyện Trà Cú đã diễn ra buổi hội thảo công bố Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm Gạo Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Đại diện cho đơn vị tư vấn – Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã công bố Quyết định số 16515/QĐ-SHTT ngày 07/03/2022 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Gạo Trà Cú. Giấy chứng nhận được trao cho chủ sở hữu là UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh trước sự chứng kiến của toàn thể đại biểu tham dự.

Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú” cho sản phẩm gạo của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: INVESTIP)

Trước đó, ngày 30/12/2020, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP và BQL Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME) đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu Hỗ trợ xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu & đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú” cho sản phẩm gạo của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Sau hơn một năm tích cực triển khai thực hiện, dự án đã đạt được thành quả tốt đẹp, cụ thể như sau:

  • Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú:

Hồ sơ xin đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú” nhanh chóng được hoàn tất để nộp vào ngày 30/03/2021. Ngày 07/03/2022, Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú đã được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 413204. UBND Huyện Trà Cú là chủ sở hữu đồng thời cũng là cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm.   

  • Xây dựng các văn bản quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Trà Cú, bao gồm Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; Mô hình quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; Quy định về cấp đổi và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; Quy định về sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận.
  • Xây dựng được bộ nhận dạng thương hiệu đầy đủ gồm logo, bao bì, bao thư, bảng hiệu, danh thiếp… nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm gạo của huyện Trà Cú đến với người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tại buổi Hội nghị, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã chính thức giới thiệu sản phẩm Gạo Trà Cú với bộ nhận dạng hoàn chỉnh, được gắn nhãn hiệu mang địa danh Trà Cú, bao bì được thiết kế với đầy đủ các nội dung như công dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng…

Bao bì sản phẩm Gạo Trà Cú (Ảnh: INVESTIP)

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP rất vui mừng và tự hào vì đã đóng góp công sức hỗ trợ UBND tỉnh Trà Vinh đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Trà Cú”. Cùng với những công cụ quản lý đã được thiết lập và hướng dẫn cụ thể cho chủ sở hữu, tin tưởng rằng sản phẩm sẽ ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương nói chung và những người nông dân trên địa bàn huyện Trà Cú nói riêng.

Phòng Tư vấn và Phát triển Tài sản trí tuệ

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP