Khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng


Cục Sở hữu trí tuệ (IPVN) vừa ra thông báo số 8895/TB-SHTT, thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 30/9/2021, hoạt động tiếp nhận đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp trực tiếp sẽ được khôi phục tại văn phòng đại diện của IPVN ở thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 22/7/2021, IPVN đã ban hành thông báo số 7355/TB-SHTT về việc tạm dừng nhận đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp trực tiếp tại văn phòng đại diện của IPVN ở thành phố Đà Nẵng. Đến nay, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và bắt đầu nới lỏng giãn cách, theo đó, hoạt động chủ yếu của IPVN được khôi phục trở lại.

Mới đây, ngày 21/9/2021, trụ sở của IPVN tại Hà Nội cũng đã khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn trực tiếp. Hi vọng thông báo tương tự sẽ sớm được ban hành đối với văn phòng đại diện của IPVN tại thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày gần nhất.

Ngoài ra, hoạt động tư vấn về Sở hữu trí tuệ nói chung và thủ tục nộp đơn Sở hữu công nghiệp nói riêng vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện qua điện thoại hoặc email cho đến khi thông báo mới được ban hành.

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP