“Lạp xưởng Cai Lậy” được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận


Ngày 30/11/2022, UBND thị xã Cai Lậy phối hợp với Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP tổ chức hội nghị công bố kết quả xây dựng, trao quyền sử dụng và đề xuất phương án phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”.

Với mục tiêu nâng cao thương hiệu, quảng bá phát triển sản phẩm “Lạp xưởng Cai Lậy” cũng như xây dựng chuỗi giá trị mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho người dân và doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sở hữu Công nghiệp INVESTIP thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020, đề tài khoa học và công nghệ: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy” cho sản phẩm lạp xưởng Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”.

Dự án được thực hiện trong thời gian là 24 tháng với những mục tiêu như sau: Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”; Thiết lập hệ thống tổ chức, phương tiện và điều kiện để quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”; Xây dựng kế hoạch để quảng bá, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”.

Ngày 24/10/2022, sản phẩm lạp xưởng Cai Lậy được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 442627.

Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm lạp xưởng Cai Lậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định danh tiếng, uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường, góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thị xã Cai Lậy đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”

Toàn cảnh lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”

UBND thị xã Cai Lậy trao giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy” cho 5 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh lạp xưởng trên địa bàn thị xã và huyện Cai Lậy.

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm “Lạp xưởng Cai Lậy”