Lễ đón nhận sản phẩm thương hiệu Gạo Đỗ Động


Ngày 08/07/2022, UBND xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” cho sản phẩm gạo Bắc Thơm số 7 và Đài Thơm 8.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Khiển – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, ông Nguyễn Anh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp Investip, cùng nhiều đại biểu cấp huyện và xã.

Ông Nguyễn Anh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sở hữu công nghiệp INVESTIP phát biểu tại buổi lễ

Khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Anh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp Investip với vai trò của đơn vị tư vấn đã phát biểu về quá trình triển khai dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động”, những công việc thực hiện và kết quả đã đạt được.

Nối tiếp chương trình buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Khiển – Phó chủ tich UBND huyện Thanh Oai đã nhấn mạnh: Trong thời gian tiếp theo xã Đỗ Động cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm đã được bảo hộ, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ phát triển sản phẩm; tổ chức sản xuất sản phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật bảo đảm chất lượng sản phẩm; tích cực truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã được bảo hộ đến người tiêu dùng.

Việc được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể là cơ hội để xã Đỗ Động từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo Bắc Thơm số 7 và Đài Thơm 8, tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.