Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay cụ thể như thế nào?


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có thông báo lịch nghỉ Quốc khánh 2/9. Theo đó người lao động được nghỉ 4 ngày.

Cụ thể công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ thứ Sáu, ngày 1/9 đến hết thứ Hai, ngày 4/9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động đã được nghỉ 5 ngày liên tiếp do ngày 30/4, 1/5 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh lưu ý, bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Với người lao động ngoài khu vực Nhà nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 gồm thứ Bảy (ngày 2/9) và chọn thêm 1 ngày nghỉ trước hoặc sau. Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 2/9 và lựa chọn 1 trong 2 ngày thứ Sáu ngày 1/9 hoặc Chủ nhật ngày 3/9.

Trường hợp ngày nghỉ trùng với lịch nghỉ hằng tuần, người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo cho người lao động. Dù chọn phương án nào, người sử dụng lao động cũng phải thông báo cho người lao động lịch nghỉ trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bên cạnh đó, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Quốc khánh cho người lao động như khu vực Nhà nước.

Theo lịch nghỉ lễ, Tết, trong năm 2023 người lao động có 3 dịp nghỉ dài ngày là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày; kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/3 và 1/5 và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Nguồn: congthuong.vn