_

Phòng Nhãn hiệu

_

NGUYỄN TRỌNG TÚ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH PHÒNG NHÃN HIỆU & PHÒNG THỰC THI QUYỀN

Thông tin chung:
Ông Nguyễn Trọng Tú là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đồng thời là Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Luật sư Nguyễn Trọng Tú lần đầu gia nhập INVESTIP vào năm 2008 và hiện trở lại Công ty với cương vị là Phó Tổng Giám đốc, thực hiện việc điều hành và quản lý chuyên môn Phòng Nhãn hiệu và Phòng Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ.
Trình độ học vấn:
– Bằng Cử nhân – Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
– Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp
– Chứng chỉ hành nghề đại diện Sở hữu công nghiệp – Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
– Chứng chỉ Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ – Cơ quan Sáng chế Nhật Bản
Kinh nghiệm:
Trước khi trở lại INVESTIP, ông Tú là luật sư thành viên và giữ vai trò chủ chốt tại nhiều Công ty luật và tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông Tú đã trợ giúp nhiều khách hàng là các Công ty đa quốc gia trong việc xác lập quyền và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Ông Tú không chỉ tư vấn chuyên sâu về khả năng bảo hộ nhãn hiệu, xử lý các vụ việc phản đối đơn, khiếu nại mà còn đặc biệt nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các chiến lược bảo vệ quyền, xử lý hàng hóa giả mạo và xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, ông Tú cũng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền tác giả, giải quyết tranh chấp tại Tòa án và tư vấn về nhượng quyền thương mại.
Thành viên:
– Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)
– Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (HBA)
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh