_

Phòng Sáng chế

_

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Ông Nguyễn Đức Thắng là Luật sư và cũng là người Đại diện Sở hữu công nghiệp, xử lý các tranh chấp và đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Trình độ học vấn: 
Ông Nguyễn Đức Thắng có bằng cấp về các lĩnh vực khác nhau gồm Hóa hữu cơ, Luật và Tiếng Anh.
Kinh nghiệm:
Ông Thắng có 24 năm tích lũy kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến Sáng chế. Ông từng là Luật sư sáng chế tại INVESTIP trong 8 năm, từng làm việc tại Tilleke & Gibbins (Việt Nam) với tư cách là Chuyên viên sáng chế trong 4 năm, và sau đó, quản lý nhóm sáng chế tại Tilleke & Gibbins (Việt Nam) trong 8 năm. Ông Thắng xử lý các vấn đề về Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, từ hóa học đến điện tử. Ông cũng tư vấn cho khách hàng về các vấn đề và chiến lược Sáng chế tại Việt Nam, đồng thời xử lý các thủ tục khác liên quan đến Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
– Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội (HBA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh