“Review phim” có xâm phạm quyền tác giả không?


Hiện nay, trên các trang mạng xã hội tràn lan các video review phim tóm tắt toàn bộ nội dung phim. Vậy dưới góc nhìn pháp luật, đây có phải là hành vi xâm phạm bản quyền tác giả? Hãy cùng INVESTIP tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

1. Review phim là gì?

Review phim là nêu cảm nhận, đánh giá chủ quan của người review về bộ phim đã xem. Tuy nhiên, hiện nay, bản chất của review phim ở Việt Nam lại là biến tướng của việc tóm tắt nội dung phim – Recap phim (chỉ việc tóm tắt lại toàn bộ nội dung hoặc từng phần nội dung của phim).

2. Review phim có vi phạm bản quyền tác giả không?

Theo khoản 7, 8 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ, trong số các hành vi xâm phạm quyền tác giả có hành vi:

  • Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
  • Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị.

Như vậy, ngoại trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị, thì việc làm tác phẩm phái sinh nào cũng phải được sự cho phép của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm gốc.

Bên cạnh đó, việc review phim không thuộc các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao và cũng không thuộc các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo quy định.

Do đó, có thể kết luận, review phim mà tiết lộ toàn bộ hoặc từng phần nội dung phim đang có là hình thức xâm phạm bản quyền tác phẩm, quyền chủ sở hữu tác phẩm.

Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức làm review phim có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định.