Rộng mở đầu ra cho sáng chế và sáng kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh


Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. Danh mục 04 (bốn) thủ tục hành chính được công bố bao gồm:

 • Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.
 • Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.
 • Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến.

Trong kỷ nguyên của khoa học và công nghệ hiện nay đi đôi với chủ trương hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Chính phủ thì thủ tục mua sáng chế, sáng kiến là đáng chú ý hơn cả. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được giao xem xét, đánh giá, phê duyệt thủ tục này trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Dưới đây là các nội dung chính liên quan đến thủ tục mua sáng chế, sáng kiến (theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND và Nghị Định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ).

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính và thời hạn giải quyết

Hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến

Tổ chức, cá nhân đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ (01 bản giấy và 01 bản điện tử). Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến;
 • Văn bằng bảo hộ sáng chế, giấy chứng nhận sáng kiến;
 • Tài liệu thể hiện hiệu quả áp dụng sáng chế, sáng kiến trong thực tiễn và khả năng mở rộng quy mô áp dụng;
 • Văn bản kiến nghị của cơ quan, tổ chức về sự cần thiết mua sáng chế, sáng chế và phương án quản lý, khai thác, chuyển giao.

Nội dung đánh giá hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân trước khi xem xét mua sáng chế, sáng kiến

 • Hiệu lực, phạm vi bảo hộ, nội dung giải pháp của sáng chế được bảo hộ; nội dung sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
 • Hiệu quả ứng dụng thực tiễn của sáng chế, sáng kiến; nhu cầu của doanh nghiệp, công chúng; điều kiện, khả năng mở rộng quy mô áp dụng sáng chế, sáng kiến;
 • Khả năng ứng dụng sáng chế, sáng kiến phục vụ lợi ích xã hội trong sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công; phục vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phương thức mua sáng chế, sáng kiến

Phương thức mua sáng chế được thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm sử dụng vốn nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

Phí, lệ phí nộp hồ sơ, đánh giá, thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ

Miễn phí.

Quyết định phê duyệt Danh mục 04 (bốn) thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi và chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ đã thể hiện sự chuyên môn hóa cao trong quản lý hành chính. Đặc biệt đối với thủ tục mua sáng chế, sáng kiến, sự quản lý mang tính chuyên môn hóa cao này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như rút ngắn thời gian thẩm định, mở rộng đầu ra cho sáng chế, sáng kiến, từ đó kỳ vọng sẽ hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo của các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước.

Là một trong những công ty chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, INVESTIP đã và đang là một trong những đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác tin cậy của nhiều công ty luật lớn trên thế giới, luôn đảm bảo cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý đầy đủ, chuyên nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký các quyền Sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Minh Phương và Đinh Thị Thùy Trang

Phòng Sáng chế

INVESTIP – IP LAW FIRM