Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý gì?


Văn bằng nhãn hiệu được sử dụng như một công cụ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu và ngăn chặn việc vi phạm. Thời gian từ khi nộp đơn cho đến khi nhận được văn bằng có thể mất khá lâu, và trong khoảng thời gian này, không tránh khỏi việc cần sửa đổi hoặc bổ sung đơn đăng ký. Bài viết này cung cấp những kinh nghiệm thực tế để hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Theo Luật hiện hành, đơn đăng ký nhãn hiệu phải trải qua các giai đoạn:

  • Nộp đơn
  • Thẩm định hình thức
  • Công bố đơn hợp lệ (Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ)
  • Thẩm định nội dung
  • Thông báo cấp Văn bằng bảo hộ/dự định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ
  • Cấp Văn bằng bảo hộ (nếu đủ điều kiện cấp văn bằng)

Thời gian từ khi nộp đơn đến khi được cấp Văn bằng rất dài. Trong khoảng thời gian này, thường xảy ra những trường hợp như: bổ sung danh mục sản phẩm/dịch vụ, sửa đổi thông tin tổ chức đứng tên (khi Công ty thay đổi tên), hoặc thay đổi địa chỉ, tên cá nhân đăng ký, bổ sung số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bổ sung nhãn hiệu…

Trước khi đơn được Công bố hợp lệ hoặc trước khi Cục ra Thông báo cấp văn bằng bảo hộ/dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, cá nhân/tổ chức có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ (Cục gửi Công văn yêu cầu sửa đổi vì đơn đăng ký không hợp lệ) nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

1. Các trường hợp sửa đổi, bổ sung

Khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung từ Cục, đương nhiên Chủ đơn bắt buộc phải phúc đáp Công văn và thực hiện theo các yêu cầu bên Cục đưa ra (đối với trường hợp đơn không hợp lệ và chủ đơn nhận được công văn yêu cầu sửa đổi) hoặc thực hiện sửa đổi đơn và nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp theo yêu cầu.

Nếu cá nhân/tổ chức chủ động sửa đổi, bổ sung đơn thì phải theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành như sau: Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

2. Thành phần hồ sơ

  • Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN) – 02 bản.
  • Tài liệu xác nhận việc sửa đổi.

Lưu ý:

Nếu sửa đổi nhãn hiệu phải bổ sung thêm 05 mẫu nhãn hiệu mới.

Trường hợp bổ sung, sửa đổi Nhóm sản phẩm/dịch vụ (Theo yêu cầu sửa đổi của Cục) thì phải kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ sau khi đã sửa đổi.

Trường hợp sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu vì Công ty thay đổi tên thì hồ sơ phải kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và Bản sao (bản photo) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

3. Thời gian xử lý đơn sửa đổi, bổ sung

Thời hạn thẩm định đơn sửa đổi, bổ sung không quá 1/3 thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tương ứng, tức là:

  • Thẩm định hình thức: không quá 1/3 tháng kể từ ngày nộp đơn
  • Thẩm định nội dung: không quá 03 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ.