Tạo lập nhãn hiệu Chứng nhận “Mắc ca Lâm Đồng”

Tạo lập nhãn hiệu Chứng nhận “Mắc ca Lâm Đồng”

Sáng 20/3,  Chi nhánh Công ty CP Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã tổ chức hội thảo triển khai nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Mắc ca Lâm Đồng”, làm nền móng giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, cơ sở kinh doanh quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và khai thác các thế mạnh của địa phương.

Quang cảnh hội thảo

Đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp của các huyện trong tỉnh Lâm Đồng đến dự.  

Các đơn vị sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến và kinh doanh mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm mắc ca tại hội thảo như: Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ mắc ca Tươi Thủy; Công ty TNHH mắc ca Mai Thao, Công ty TNHH Dalavi; Công ty TNHH nông sản sạch Huy Hiếu; Công ty TNHH Dalahub International; Công ty TNHH Bánh kẹo NLC; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thanh; Công ty TNHH MTV Công nghệ sau thu hoạch Dương Xuân Quả.

Đánh giá cảm quan các mẫu mắc ca tại hội thảo

Qua khảo sát, sản phẩm mắc ca của tỉnh Lâm Đồng hiện nay đều gắn với thương hiệu của các công ty, cơ sở, hợp tác xã chế biến như: Hạt mắc ca Tây Nguyên, Mắc ca Lâm Hà, Hạt mắc ca Việt,… mà chưa có một nhãn hiệu chung.

Bởi vậy cần điều tra, nghiên cứu thực trạng sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; xây dựng mô hình quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Mắc ca Lâm Đồng”; triển khai thí điểm 3 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mắc ca Lâm Đồng” theo chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc.

Lâm Đồng hiện đang đứng đầu khu vực Tây Nguyên cũng như cả nước về diện tích và sản lượng mắc ca. Việc thực hiện thành công nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mắc ca Lâm Đồng” sẽ góp phần xây dựng thêm cho tỉnh Lâm Đồng một thương hiệu mạnh trên thị trường, tiến tới mở rộng xuất khẩu, đặc biệt thị trường tiềm năng EU…

Nguồn: lamdongonline