Tập huấn “Nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ” tại tỉnh Lạng Sơn


Ngày 07 và 08/6/2022, Công ty CP Sở hữu Công nghiệp INVESTIP đã tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ tại tỉnh Lạng Sơn”. Tham dự có Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Bình Gia; UBND huyện Văn Quan; lãnh đạo cơ quan ban ngành, các chủ thể OCOP, các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản trí tuệ không có giá trị hữu hình song tác động mạnh mẽ đến nhận thức người tiêu dùng, xây dựng uy tín cho sản phẩm. Nhận thấy điều đó, thời gian qua, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm nông sản chủ lực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người sản xuất trên địa bàn.

Ngày 07 và 08/6, được sự tin tưởng của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty CP Sở hữu Công nghiệp INVESTIP đã tổ chức thành công buổi tập huấn “Nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ tại tỉnh Lạng Sơn” cụ thể:

  • Sáng ngày 07/6 tại UBND huyện Bình Gia: Nhãn hiệu tập thể Lạp sườn Bình Gia
  • Chiều ngày 07/6 tại UBND huyện Văn Quan: Nhãn hiệu tập thể Cá lồng Văn Quan
  • Sáng ngày 08/6 tại Khu Làm việc chung hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn: NHCN Vịt quay Lạng Sơn

Đối tượng tham gia tập huấn gồm học viên là cán bộ, công chức, các chủ thể OCOP, các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đã, đang và sẽ thực hiện khai thác tài sản trí tuệ trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, đơn vị INVESTIP đã trình bày một số kiến thức cơ bản về Sở hữu trí tuệ; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ; và một số nội dung về nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân, chủ thể OCOP.

Thông qua lớp tập huấn, học viên đã được trang bị những thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và đặc biệt là hình thành thực thi quyền sở hữu công nghiệp ở trong nước, hệ thống văn bản pháp luật về thực thi quyền SHTT để từ đó có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Toàn cảnh buổi tập huấn “Nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ”
Tập huấn “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm Lạp sườn mang nhãn hiệu tập thể”