PHẠM HUY TÙNG

CHUYÊN VIÊN THỰC THI QUYỀN

Lĩnh vực chuyên môn:
Ông Phạm Huy Tùng là chuyên viên thực thi có kinh nghiệm xử lý các vụ việc liên quan tới xâm phạm quyền, liên quan tới các khách hàng lớn trong nhiều mảng hàng hóa/dịch vụ khác nhau. Trước khi gia nhập INVESTIP, ông Tùng đã làm việc lại các công ty luật Sở hữu Trí tuệ đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam.
Trình độ học vấn:Trình độ học vấn: 

– Cử nhân Luật Quốc tế – Học viện Ngoại giao Việt Nam
– Chứng chỉ đào tạo Luật sư – Học Viện Tư Pháp Việt Nam
– Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về pháp luật Sở hữu Trí tuệ – Cục Sở hữu Trí tuệ và Đại học Luật TP.HCM
– Chứng chỉ hoàn thành khóa học nâng cao – WIPO Summer School
Kinh nghiệm:
Ông Tùng gia nhập INVESTIP vào năm 2024, và đảm nhiệm các nhiệm vụ chính là tư vấn chiến lược thực thi cho khách hàng; tham gia xử lý và đàm phán với bên xâm phạm thứ 3 và thực hiện các thủ tục cần thiết cho vụ việc.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh