BÙI ĐỨC ANH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ khí, Ô tô, v.v…
Trình độ học vấn: 
Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST).
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Đức Anh có 2 năm làm việc trong lĩnh vực cơ khí và ô tô. Làm việc tại INVESTIP, ông Đức Anh hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh