BÙI XUÂN KHANH

CHUYÊN VIÊN THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Kinh nghiệm:
Ông Bùi Xuân Khanh là một cử nhân luật. Trước khi gia nhập INVESTIP, ông đã có kinh nghiệm làm việc tại Tòa án, nơi mang lại cho ông nhiều kỹ năng về tố tụng và khả năng nghiên cứu về các phương thức giải quyết tranh chấp. Năm 2022, ông Khanh chính thức gia nhập INVESTIP và đảm nhiệm các công việc liên quan tới thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh