CHU ĐẮC ĐỨC

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Vật liệu điện tử, Công nghệ nano, v.v…
Trình độ học vấn: 
Ông Đức có bằng Kỹ sư Vật liệu điện tử và Công nghệ nano – Đại học Bách khoa Hà Nội; Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Điện và Điện tử – Đại học Hongik Hàn Quốc.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội, ông Đức đã dành hơn 2 năm nghiên cứu về thiết bị bán dẫn trong phòng thí nghiệm đại học Hongik với tư cách sinh viên cao học. Làm việc tại INVESTIP, ông Đức hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh