ĐẶNG ANH MINH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Điện tử, Viễn thông, v.v…
Trình độ học vấn: 
Ông Minh có bằng kỹ sư Điện Tử – Viễn Thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trong thời gian học tập tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Minh có 2 năm tham gia nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm của Viện Điện Tử – Viễn Thông tập trung về lĩnh vực IoT và xử lý ảnh, tại đây ông Minh thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ nhiều dự án và đề tài nghiên cứu. Làm việc tại INVESTIP, ông Minh hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh