ĐẶNG KIỀU VÂN

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Luật
Trình độ học vấn: 
Bà Vân tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Luật.
Kinh nghiệm:
Bà Vân từng là chuyên viên hỗ trợ của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (ABR), thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI). Sau khi tốt nghiệp, bà Vân đã làm việc cho Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh tại Việt Nam dưới sự chủ trì quản lý của MPI và hỗ trợ kỹ thuật cũng như tư vấn của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) trong 2 năm trước khi trở thành chuyên viên chính thức của ABR và công tác tại đây 8 năm. Năm 2015, Bà Vân đã có 6 tháng học tập nghiên cứu tại đất nước New Zealand. Kể từ năm 2020, bà Vân đã làm việc tại INVESTIP với vị trí Trợ lý Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh