ĐÀO THU TRANG

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Hóa học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học, v.v…
Trình độ học vấn: 
Bà Thu Trang tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà Trang đã hoàn thành các khóa Trình độ học vấn chuyên môn sâu về Sáng chế gồm: Khóa trình độ học vấn soạn thảo Sáng chế được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Singapore, Khóa trình độ học vấn soạn thảo Sáng chế được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hợp tác với Cục Sở hữu trí tuệ Nhật Bản, Khóa học trực tuyến IP Expedite của KIPO & KIPA. Ngoài ra, bà Trang còn tốt nghiệp Khoa Luật trường Đại học Luật Hà Nội và hoàn thành Khóa đào tạo Luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức cũng như Khóa học chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bà Trang làm việc tại Công ty điện tử Meiko của Nhật Bản và Công ty thiết bị điện tử Panasonic Vietnam. Bà Trang đã được đào tạo và tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử. Sau đó, từ năm 2009 đến 2012, bà Trang làm việc cho Công ty TNHH Banca, chịu trách nhiệm xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến Sáng chế. Bắt đầu làm việc tại INVESTIP từ năm 2012, bà Trang làm việc tại Phòng Sáng chế. Hiện tại, bà đang là Phó phòng sáng chế và phụ trách các công việc bao gồm: tư vấn theo đuổi đơn Sáng chế, soạn thảo bản mô tả Sáng chế, tư vấn và trả lời các vấn đề liên quan đến Sáng chế, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
– Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
– Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
– Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội (HBA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh