ĐẬU LAN VY

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Luật
Trình độ học vấn: 
Bà Lan Vy tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật học.
Kinh nghiệm:
Trong thời gian học tại Đại học Luật Hà Nội, Vy thực tập tại Ủy ban Nhân dân phường Bồ Xuyên, nơi cô có được nhiều kiến thức về thủ tục hành chính và kinh nghiệm thực tế trong công việc. Gia nhập INVESTIP, bà Vy làm việc tại phòng Sáng chế và đảm nhiệm vị trí Trợ lý Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh