ĐINH NGỌC TÙNG

CHUYÊN VIÊN THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn:
– Thạc sĩ Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp
Kinh nghiệm:
Ông Đinh Ngọc Tùng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: xác lập quyền Sở hữu trí tuệ, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh