ĐINH THỊ THÙY TRANG

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Kỹ thuật, đặc biệt là điện tử.
Trình độ học vấn: 
Bà Trang tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Trang đã từng công tác tại Tập đoàn GK, một công ty chuyên về dịch thuật. Thời gian làm việc tại đây đã giúp bà tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công việc dịch các tài liệu ở các lĩnh vực khác nhau. Sau đó, từ năm 2009 đến 2014, bà Trang làm việc cho Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội, chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi các đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại, bà Trang làm việc tại Phòng Sáng chế của INVESTIP trong vai trò là Chuyên viên sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh