ĐỖ TUYẾT NHUNG

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Hóa học, Dược, Sinh học, Công nghệ sinh học, v.v…
Trình độ học vấn: 
Bà Tuyết Nhung tốt nghiệp Khoa Công nghệ Sinh học – Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa tiếng Anh – Đại học Hà Nội; và Khoa Luật – Đại học Luật Hà Nội. Bà Nhung cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo sau đây: (i) Khóa đào tạo trực tuyến IPi-Facilitator được tổ chức bởi APEC, KIPO và KIPA; (ii) Khóa đào tạo trực tuyến nâng cao về Sở hữu công nghiệp được tổ chức bởi WIPO, KIPO, KAIST và KIPA; (iii) Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; và (iv) Khóa đào tạo Luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức. Ngoài ra, bà Nhung là người Đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Nhung làm việc tại Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với vị trí Trợ lý nghiên cứu, tại đây bà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về Công nghệ sinh học và Hóa sinh. Sau đó, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp của Công ty TNHH Banca với vị trí Chuyên viên sáng chế trong 3 năm. Nhiệm vụ chính của bà ở Công ty TNHH Banca là xử lý các vụ việc liên quan đến các hồ sơ Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp. Làm việc tại INVESTIP từ năm 2012, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế. Hiện tại, bà Nhung đang là Phó phòng Sáng chế và phụ trách các công việc như sau: tư vấn các vấn đề trong quá trình theo đuổi đơn Sáng chế/Kiểu dáng công nghiệp, cũng như tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia và Myanma.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
– Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
– Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh