HOÀNG NGUYỄN HÀ TRANG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật khoa Luật Thương mại Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trong thời gian học tập tại trường Đại học Luật Hà Nội, bà Trang đã thực tập tại Cục Sở hữu trí tuệ và Văn phòng Luật Sở hữu trí tuệ, tại đây bà Trang đã thu được nhiều kiến thức về sáng chế và kinh nghiệm thực tế khi làm việc. Gia nhập INVESTIP vào năm 2020, bà Hà Trang đảm nhận vị trí Chuyên viên Nhãn Hiệu.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh