HOÀNG THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý hạt nhân, v.v…
Trình độ học vấn: 
Bà Phương có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý hạt nhân – Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trước khi gia nhập INVESTIP, bà Phương đã công tác tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian công tác tại Cục, bà Phương có kinh nghiệm công tác tại vị trí Thanh tra Cục, thực hiện thanh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân trong toàn quốc và tại vị trí Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế của Cục, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và đối tác quốc tế về lĩnh vực Năng lượng nguyên tử. Làm việc tại INVESTIP, bà Phương hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh