LÂM THỊ MỸ DUYÊN

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
Cử Nhân Luật Kinh tế – Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm:
Bà Duyên là một trong những thành viên chủ chốt của Phòng Nhãn hiệu tại INVESTIP TP.HCM. Là một Chuyên viên tư vấn nhãn hiệu giàu kinh nghiệm, bà Duyên thường xuyên tư vấn kỹ lưỡng các vấn đề nhãn hiệu cho khách hàng tại Việt Nam và các quốc gia khác.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh