LÊ THỊ DUNG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật Thương mại, Đại học Thương mại
Kinh nghiệm:
Bà Lê Thị Dung là chuyên viên tư vấn luật Sở hữu Trí tuệ có nhiều năm kinh nghiệm về mảng Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả. Gia nhập INVESTIP vào năm 2022, bà phụ trách các công việc về tra cứu, đăng ký, phản đối, gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng, li-xăng nhãn hiệu và soạn thảo công văn phúc đáp từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh